K vsebini

K navigaciji

AKTUALNOVabilo 03.05.2022
okrevanje za starejse osebe
Vabilo
Vabilo
Zagotovi-te si optični kabel v občini sele

Infos von Kelag (1) (2) (3) (4)

Vabilo na sejo občinskega sveta
PREVIDNOST v primeru kopaskih del
Razpis delovnega mesta

sodelavca/sodelavko v upravi - polni cas

Razpis delovnega mesta
Vabilo 31.05.2021
Vabilo 22.03.2021
RAZISKAVA TRGA kartografija
Vabilo
OBCINA PRODAJA GASILSKO VOZILO
Vabilo - 21. decembra 2020 ob 18:00
Akkubrände - die unterschätzte Gefahr
Vozovnica za mobilnost mladih »Jugendmobilticket« – zelo dobra pobuda za našo mladino!

Na zadnji seji občinskega sveta je bil sprejet soglasni sklep, da bo občina prevzela stroške za vozovnico za mobilnost mladih »Jugendmobilticket« po predložitvi vozovnice in potrdila o plačilu. S tem prispevamo k temu, da se naši mladostniki lahko na varen in okolju prijazen način vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi.

Kdo lahko dobi vozovnico »JUGEND.mobil-Ticket«?

  • Si dijak/dijakinja ali vajenec/vajenka
  • Si mlajši/-a od 24 let
  • Imaš prijavljeno glavno prebivališče na Koroškem
    ALI
  • Tvoja šola ali obrat, kjer se usposabljaš za poklic, je na Koroškem

Do vozovnice JUGEND.mobil-Ticket si upravičen/-a, dokler si dijak/dijakinja ali vajenec/vajenka.

 

 

Samoprispevek oz. predplačilo

s priloženo položnico – z vlogo je treba

oddati potrdilo o plačilu

€ 19,60

vozovnica JUGEND.mobil-Ticket (preostali znesek)

račun se pošlje naknadno

€ 88,40

Skupna cena vozovnice JUGEND.mobil-Ticket

€ 108,00

Österreich Testet
Vabilo
RAZISKAVA TRGA

„Diverse Promomaterialien für Veranstaltungen“ im Rahmen des INTERREG V-A Slowenien-Österreich Vorhabens

„Geologisches Wandererlebnis im Geopark Karawanken“

 (Arbeitspaket C Kommunikation)

Promocijski (pdf)

RAZISKAVA TRGA (pdf)
RAZISKAVA TRGA

Nezavezujoče PRIDOBIVANJE PONUDB

„Oprema za vodnike“ v okviru operacije INTERREG V-A Slovenija-Avstrija

„Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke“

(Delovni paket T2)

Osnutek (pdf)

RAZISKAVA TRGA (pdf)
Vabilo
Vabilo na sejo sveta
RAZISKAVA TRGA „Otroški plezalni trail Železna Kapla“

RAZISKAVA TRGA

Nezavezujoče PRIDOBIVANJE PONUDB

„Otroški plezalni trail Železna Kapla“ v okviru operacije INTERREG V-A Slovenija-Avstrija

„Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke“

(Delovni paket I1)

vec
RAZISKAVA TRGA
RAZISKAVA TRGA

Nezavezujoče PRIDOBIVANJE PONUDB

vec
Coronavirus
predvajanje filma "Zwischen Himmel und Eis"
Smučarski izlet
Informacije občine december 2019
HITRI INTERNET informacijska priredtev
Pocitniski program za otroke in mladince
Odvoz smeti 2019

04. JANUAR zimska tura

01. FEBRUAR  zimska tura

01. MAREZ zimska tura

29. MAREZ zimska tura

26. APRIL  zimska tura

24. MAJ 

21. JUNIJ

19. JULIJ

16. AUGUST 

13. SEPTEMBER  

11. OKTOBER  zimska tura

08. NOVEMBER  zimska tura

06. DECEMBER  zimska tura

4. August 2018 - ENODNEVNI & (½) POLDNEVNI POHOD OKOLI KOŠUTE
nakup agregatov
Odvoz smeti

30. MAREC zimska tura

27. APRIL zimska tura

25. MAJ

22. JUNIJ

20. JULIJ

17. AVGUST

14. SEPTEMBER

12. OKTOBER zimska tura

09. NOVEMBER zimska tura

07. DECEMBER zimska turaOBČINA Sele