OBČINA Sele

Občina Zell-Sele

Sele ležijo v gorski dolini Karavank pod Košuto 950 m nad morjem. Občina meji na Železno kaplo, Galicijo, Šmarjeto, Borovlje in Slovenijo.

Obdane so Sele od Košute, Obirja, Setič in Grlovca.

Wappen Občina Zell-Sele

Občina je razdeljena na sedem krajev:

Sele-Zvrhnji Kot, Sele-Srednji Kot, Sele-Košuta, Sele-Cerkev, Sele-Borovnica, Sele-Šajda, Sele Homeliše.
Sele so pobratene z občino Škofjo Loko - podpis listine 20.02.1972.

Občina je razdeljena na dva volilna okoliša.