Zgodovina - Kronika

Občina Zell-Sele

Prva naselitvena prizadevanja v teku 11. stoletja. Leta 1280 so Sele v listinah prvič omenjene z imenom "Cel". V 13.in 14. stoletju se je pričela namenska naselitvena in krčevinska faza. 1492 so vdrli Turki v Sele.

1524 je bilo zabeleženih v Selah 43 kmetij. Leta 1536 se prvič omenja sedlo "Na šajdi". Kot prva svobodna kmeta sta leta 1630 omenjena Meležnik in Kališnik. Leta 1670 so bila določena v okraju Sele naselja. Leta 1862 so prešla posestva v last svobodnih kmetov. Leta 1868 so dobili zapisane servitutne in pašne pravice.