K vsebini

K navigaciji

DRUŠTVA

 

Mi za Sele

Skupina krampusov

Skupina za ohranjanje šeg in navad Sele-Borovnica 

Skupina za ohranjanje šeg in navad Koschutateufel iz Sel-Borovnice je svoje kostume prvič oblekla leta 2000. Prej so se srečavali le vsako leto 5. decembra, da so izvajali običajne obiske v hišah. Ker so to izvajali z velikim navdušenjem in ljubeznijo, se je kmalu porodila želja po ustanovitvi posebne skupine. V zadnjih letih so se že udeleževali znanih tekov po vsej Koroški in tudi v drugih deželah. Zelo priljubljena je tudi tradicionalna vsakoletna veselica parklljev. Skupina skrbi tudi za ohranjanje šeg in navad v regiji.

Podporno društvo proti požarnim škodam

Podporno društvo proti požarnim škodam v Selah

Več kot 100 let uspešnega delovanja za Selane.

Polnovredna zavarovalnica na področju stavb:

- polno požarno zavarovanje (stara oblika pa je tudi še veljavna)
- nizka članarina (= zavarovalna premija)
- hitra sosedska pomoč v obliki dela (v današnjem času ni pomembna samo finančna pomoč, ampak tudi hitra pomoč v obliki dela)
- samoumevna je finančna podpora
- finančna podpora članom pri pregledu gasilnih aparatov
- popusti za člane pri ostalih zavarovanjih
- društvo odprto novim izzivom

ISSK
DSG Sele Zell

Športno društvo DSG Sele-Zell je bilo ustanovljeno leta 1960, ko je takratni kaplan Ivan Matko spoznal željo mladih Selanov po športnem udejstvovanju. Z velikim idealizmom so se pionirji društva lotili dela, po začetnem udejstvovanju samo na smučarskem področju se je dejavnost športnega društva DSG Sele razširila na štiri sekcije: alpsko smučanje, nogomet, tek na smučeh in namizni tenis. Selski športniki so bili in so na dobrem glasu, nenazadnje zaradi vrhunskih športnih dosežkov, ki jih je bilo v zgodovini društva veliko.
Nad 400 članic in članov je izraz tega, da je športno društvo DSG Sele največji dejavnik naše občine. Poleg športne dejavnosti pa športno društvo DSG Sele ohranja in neguje tudi slovenski jezik, bogato kulturno dediščino, za katero so se Selani že od nekdaj zavzemali.

www.dsgselezell.at

PD Sele

Pevsko društvo Sele

Namen in cilji leta 1953 ustanovljenega Pevskega društva Sele so ohranjanje in razvijanje slovenske pevske literature, tako cerkvene kot prosvetne. Stebri zbora so domača slovenska pesem, cerkvena pesem in umetna slovenska pesem. Zbor se ukvarja tudi s pevsko literaturo drugih narodov. Deluje kot cerkveni in prosvetni zbor.
Pevsko društvo Sele oblikuje vse glavne prireditve in liturgično petje pri vseh glavnih praznikih. K temu pridejo še razni pogrebi in druga cerkvena slavja. Stalnice med prireditvami so Adventno- božični koncert, Koncert naraščaja in vsakoletni zaključni koncert pod lipo pod geslom »Petje združuje«.
Poleg mešanega zbora delujeta še mladinski in otroški zbor, h krati pa je PD Sele tudi nositelj oddelka Glasbene šole.

Društvo je izdalo že nekaj zgoščenk, ki vsebujejo prerez bogatega delovanja:
- Tu v planinah smo doma (1995)
- In tu in tam (1998)
- Na ta starem ognjišču (2002) – skupno s KPD Planina Sele
- Venček selskih narodnih in Jubilejna maša Mag. Romana Verdela (2003)
- Viva la musica (2004) – skupno s skupinami iz Roža
- Zori noč vesela (2007)

Nastopi in potovanja: poleg maš in pogrebov nastopa zbor redno na raznih prireditvah na Koroškem, v Sloveniji in Italiji. Večja potovanja oz. turneje so bile: Praga 1994, Nizozemska 1995, Argentina 1998, Pariz, Bruselj in London 2003.

Če želite dodatne informacije, se lahko obrnete na predstavnike društva: Oraže Maria - predsednica, Jug Germana – podpredsednica, Dovjak Melanie – tajnica, Kelih Martin – namestnik tajnice, Oraže Peter – blagajnik, Furjan Manfred – namestnik blagajnika, mag. Verdel Roman – zborovodja mešanega zbora, Oraže Anja – zborovodkinja mladinskega zbora, Oraže Barbara in Mirja – zborovodkinji otroškega zbora.

Naturfreunde Zell - Sele

Naš cilj je, da bi naravo za nas vse ohranili prosto dostopno in da bi le-ta bila doživljaj.
Oskrbujemo okoli 30 km poti v gorskem masivu Košute oziroma v območju občine.
Za člane in prijatelje organiziramo kulturne, športne in alpinistične prireditve. Pri nas imaš možnost, da se smiselno angažiraš, sodeluješ skupno s prijatelji pri zanimivih prireditvah in da narediš nekaj za varstvo narave.

www.zell-sele.naturfreunde.at


Ustanovitveno leto: 1969

Kontakt: predsednik Josef Piskernik
mobilni telefon.: 0664/1638712

Društvo upokojencev Sele

Celovec dežela - Krajevna sekcija Sele-Fara

Krajevna sekcija je bila ustanovljena leta 1960 in štela takrat 16 članov. Zaradi številnih aktivnosti kot npr. božičnica, materinska proslava, izleti, sprehodi, pohodi, družabna srečanja, predavanja itd., se je število članov iz leta v leto višalo.
Danes šteje društvo približno 100 članov.

Komunikacija med člani poteka večinoma v slovenščini.
Vabila so dvojezična.

Predsednik: Christian Laussegger

KPD Planina Sele

Katoliško prosvetno društvo Planina Sele

1902:   ustanovitev tamburaškega društva in začetek organiziranega kulturnega prosvetnega delovanja v Selah

1907:   društvo se prvič omeni pod imenom »Planina«

1912:   začetek zborovskega petja

1919:   prva igra - režiser župnik Alojzij Vauti

1921:   ustanovitev društvene knjižnice

1920-1939: petje, godba na pihala, igre, proslave, predavanja, tečaji, ...

1930:   otvoritev prvega farnega doma

1940-1945: prepoved društvenega delovanja

1945:   poživitev društvenih dejavnosti

1952:   razcvet gledališke dejavnosti - režiser Ivan Matko

prva uprizoritev operete »Miklavž prihaja« 

1953:   društvo dobi ime »Katoliško prosvetno društvo Planina v Selah« ustanovitev Pevskega društva Sele, ki prevzame pevsko dejavnost

1955:   ustanovitev folklorne skupine, vodila gpd. Matko in Mira Oraže

višek:  uprizoritev »Selske ohceti« leta 1982, redno delovanje do 1992

1958:   poživitev tamburaškega zbora, nastopi ob 100- in 110-letnici društva

1960 - 1964: gradnja nove farne cerkve in novega farnega doma, arhitekt Janez Oswald

1965:   nastop z igro »Plavž« v Mestnem gledališču v Celovcu, režiser Ivan Matko

1981:   prva gledališka predstava v režiji Francija Končana, zadnja 2014

1982:   ob 80-letnici društva - obisk zveznega predsednika Republike Avstrije dr. Rudolfa Kirchschlägerja

1983:   ustanovitev Glasbene šole v Selah, od 1992 naprej pod okriljem PD Sele

1997:   sanacija farnega doma

2001:   ureditev knjižnice (okoli 2500 knjig)

2002:   100-letnica društva - prvi rock koncert „Zadnji poljub poletja“ igra „Kaplan Martin Čedermac“, režija Franci Končan

2008:   začetek gledališkega abonmaja GAS

2012:   praznovanje 110-letnice društva

2013:   društvo prejelo Srebrno plaketo Javnega sklada RS za kulturno ustvarjanje v Zamejstvu

2014:   začetek delovanja Gledališke šole

2015:   priznanje mlajši gledališki skupini za glasbeno interpretacijo „Opere za tri groše“ na Linhartovem srečanju - režija Michael Kristof-Kranzelbinder

2016:   zaključek obnovitvenih del na odru in v dvorani

2017:   115-letnica društva 

 

Težišča delovanja

Hočeš druge vneti, moraš sam goreti.

Anton Martin Slomšek_1800-1862_škof in avtor

 • 30 prireditev na leto
 • kultura spominjanja
 • kultura slovenskega jezika    

 

Prvo pravilo gledališča je, da ni pravil.

Dario Fo_1926-2016_italijanski režiser in avtor

 • dve odrasli gledališki skupini
 • mladinska gledališka skupina
 • ledališka šola za otroke in mladince
 • gledališki abonma Sele (GAS)

 

Knjiga je sekira za zmrznjeno morje v nas.               
Franz Kafka_1883-1925_avstrijski pisatelj

 • društvena knjižnica
 • branja
 • literarni večeri

 

Ustvarjati, to pomeni dvakrat živeti.
Albert Camus_1913-1960_ francoski pisatelj in filozof

 • kreativni dnevi za otroke in mladince
 • kreativni večeri za odrasle
 • rock-koncert "Zadnji poljub poletja

 

Kdor vedno dela to, kar že zna, ostaja vedno to, kar že je.

Henry Ford_1863-1947_ ameriški avtomobilski tovarnar

 • tečaj slovenščine
 • predavanja
 • računalniški tečaji
 • kuharski tečaji
 • plesni tečaji

 

Kultura oblikuje človekovo osebnost - človek oblikuje s svojo osebnostjo kulturo.
neznan avtor

 • razstave
 • filmski večeri

 

Skupne značilnosti nas združujejo, razlike nas vodijo naprej.

Thomas Romanus_1971_nemški avtor

 • pustovanje
 • materinska proslava
 • miklavževanje

 

Odbor društva:

Predsednica:               Milena Olip

Podpredsednica:       Anja Oraže

Tajnik:                          Matjaž Kelih

Namestnica:               Zalka Kelih-Olip

Blagajničarka:             Marko Oraže

Namestnica:                Mici Mak

 

Duhovni asistent:      dr. Andrej Saje

 

Nadaljni odborniki:   Pavli Čertov

Lukas Dovjak

Martina Furjan

Michael Kelih

David Olip

Majda Olip (arhiv)

Milka Olip (gledališče)

Nanti Olip (fotograf)

Sara Olip

Angelina Oraže (garderoberka)

Anja Oraže

Manuel Užnik

SPD Herman Velik

Slovensko prosvetno društvo "Herman Velik" Sele-Kot

Ustanovni občni zbor: 10. junija 1961, društvo se je takrat imenovalo SPD "Košuta". Leta 1976, po smrti soustanovitelja Hermana Velika, se je društvo preimenovalo v SPD "Herman Velik". Prvi predsednik je bil Franci Kropivnik (1961-1962), nato od leta 1962 - 1990 Jurij Mak, od 1990 predseduje društvu Eda Velik.Dejavnosti:
Vsako leto imamo okrog 10 prireditev: pustna veselica, dia-predavanje, materinska proslava, društveni izlet, sprehodi, pevsko srečanje, piknik, predavanje, božičnica, počitniški dnevi za mladino in otroke,...

Prireditvena prostora sta nekdanja ljudska šola na Kotu, za prireditve, kjer vabilo gre na gospodinjstva občine Sele, pa dvorana pri "Lenčiji" na Bajtišah.

Cilji društva:
Ohranjevanje narodne zavesti in uporaba slovenščine, vzdrževanje vaške skupnosti in družabnosti, ponudba kulture, izobraževanja in zabave ter omogočanje kulturnega udejstvovanja za mlado on staro.


OBČINA Sele