SPD Herman Velik

Slovensko prosvetno društvo "Herman Velik" Sele-Kot

Ustanovni občni zbor: 10. junija 1961, društvo se je takrat imenovalo SPD "Košuta". Leta 1976, po smrti soustanovitelja Hermana Velika, se je društvo preimenovalo v SPD "Herman Velik". Prvi predsednik je bil Franci Kropivnik (1961-1962), nato od leta 1962 - 1990 Jurij Mak, od 1990 predseduje društvu Eda Velik.

Sestav odbora:
Predsednica: Eda Velik (v odboru od leta 1982)
 Podpredsednik: Franci Kropivnik (od1961)
 Tajnica: Traudi Jug (od 1993)
 Namestnica: Berta Kropivnik (od 1967)
 Blagajnik: Hanzi Roblek (od 1961)
 Namestnica: Paula Supan (od 1982)
 Knjižničarka: Marta Velik (od 1972)
 Namestnica: Zofi Male (od 1987)
 Preglednika: Oto Mak (od 1985) in Albin Supan (od 1985)
 
Dejavnosti:
 Vsako leto imamo okrog 10 prireditev: pustna veselica, dia-predavanje, materinska proslava, društveni izlet, sprehodi, pevsko srečanje, piknik, predavanje, božičnica, smučanje, sankanje,...

 Prireditvena prostora sta ljudska šola na Kotu, za prireditve, kjer vabilo gre na gospodinjstva občine Sele, pa dvorana pri "Lenčiji" na Bajtišah.

 Cilji društva:
 Ohranjevanje narodne zavesti, vzdrževanje vaške skupnosti in družabnosti, ponudba kulture, izobraževanja in zabave ter omogočanje kulturnega udejstvovanja.