SPD Herman Velik

Slovensko prosvetno društvo "Herman Velik" Sele-Kot

Ustanovni občni zbor: 10. junija 1961, društvo se je takrat imenovalo SPD "Košuta". Leta 1976, po smrti soustanovitelja Hermana Velika, se je društvo preimenovalo v SPD "Herman Velik". Prvi predsednik je bil Franci Kropivnik (1961-1962), nato od leta 1962 - 1990 Jurij Mak, od 1990 predseduje društvu Eda Velik.Dejavnosti:
Vsako leto imamo okrog 10 prireditev: pustna veselica, dia-predavanje, materinska proslava, društveni izlet, sprehodi, pevsko srečanje, piknik, predavanje, božičnica, počitniški dnevi za mladino in otroke,...

Prireditvena prostora sta nekdanja ljudska šola na Kotu, za prireditve, kjer vabilo gre na gospodinjstva občine Sele, pa dvorana pri "Lenčiji" na Bajtišah.

Cilji društva:
Ohranjevanje narodne zavesti in uporaba slovenščine, vzdrževanje vaške skupnosti in družabnosti, ponudba kulture, izobraževanja in zabave ter omogočanje kulturnega udejstvovanja za mlado on staro.